top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: ZESTAW DO USUWANIA WYCIEKÓW

56 SPILL KIT PL

Strefa zestawu przeciwrozlewowego: Ten plakat służy do wskazania miejsca, w którym dostępny jest zestaw do usuwania rozlanych płynów. Jego celem jest uświadomienie ludziom obecności zestawu do usuwania wycieków i wyjaśnienie, jak go używać do usuwania wycieków lub innych incydentów związanych z wyciekami. Obszar ten może również zawierać instrukcje i kontakty w przypadku poważnego wycieku lub sytuacji awaryjnej.

bottom of page