top of page

INSTRUCTIEFICHE: ASBEST

54 ASBESTOS NL

Zone opslag asbest: Deze affiche wordt geplaatst aan de opslagzone voor asbestafval en -materialen. Het doel is om mensen bewust te maken van de aanwezigheid van asbest en hen te waarschuwen voor de mogelijke gezondheidsrisico's bij blootstelling. De affiche heeft een duidelijk pictogram dat asbest symboliseert. Daarnaast kunnen er instructies op staan, zoals "Toegang alleen voor geautoriseerd personeel" of "Draag beschermende uitrusting bij betreden van de zone".

bottom of page