top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: ODZYSKIWANIE WODY

53 WATER RECOVERY PL

Obszar zbierania wody: Ten plakat jest umieszczany w określonym obszarze, w którym gromadzona jest woda, takim jak system zbierania wody deszczowej lub zlewnia. Jego celem jest podniesienie świadomości na temat znaczenia ponownego wykorzystania wody.

bottom of page