top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВОДАТА

53 WATER RECOVERY BG

Район за събиране на вода: Този плакат се поставя на определено място, където се събира вода, като например система за събиране на дъждовна вода. Целта му е да повиши осведомеността за значението на повторното използване на водата.

bottom of page