top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: GLEBA

51 SOIL PL

Miejsce przechowywania gleby: Ten plakat służy do wskazania miejsca przechowywania gleby. Jego celem jest uświadomienie ludziom obecności składowanej gleby i potencjalnych zagrożeń dla środowiska lub bezpieczeństwa. Może również zawierać instrukcje dotyczące właściwego zarządzania i procedur usuwania gleby.

bottom of page