top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ПОЧВА

51 SOIL BG

Зона за съхранение на почва: Този плакат се използва за обозначаване на мястото, където се съхранява почвата. Целта му е да информира хората за наличието на складирана почва и за потенциалните рискове за околната среда или безопасността. Той може да съдържа и инструкции за правилното управление и процедурите за изхвърляне на почвата.

bottom of page