top of page

INSTRUCTIEFICHE: OLIEHOUDEND AFVAL

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Hieronder volgt een opsomming van de toegelaten en niet toegelaten stromen voor dit soort afvalstof

  met olie vervuilde aarde, zaagsel, kledij, absorptiematerialen, vodden, papier, ...
  niet-oliehoudende gevaarlijke afvalstoffen
  stoffilters
  oliefilters
  besmettelijke en/of klinische bacteriologische afvalstoffen
  spuitbussen of recipiënten onder druk
  explosieve afvalstoffen
  hydraulische leidingen en toebehoren
bottom of page