top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: ODPADY ZABRUDZONE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  ziemia, trociny, ubrania, filtry, absorbenty, szmaty, papier i tak dalej zanieczyszczone olejami/węglowodorami
  odpady niebezpieczne niezawierające olejów/węglowodorów
  filtry przeciwpyłowe
  zakaźne i/lub kliniczne odpady bakteriologiczne
  aerozole lub pojemniki pod ciśnieniem
  odpady wybuchowe
  rury hydrauliczne i akcesoria
bottom of page