top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: ODPADY NIEBEZPIECZNE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  puste opakowania z tworzyw sztucznych, takie jak kanistry i beczki po towarach niebezpiecznych
  puste opakowania metalowe, takie jak kanistry, wiadra i beczki po produktach niebezpiecznych
  zmieszane odpady niebezpieczne: zabrudzone szmaty, absorbenty, ...
  silikon i kleje
  odpady medyczne
  baterie
  butle z gazem
  odpady radioaktywne
  pełne i zużyte aerozole
bottom of page