top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: STYROPIAN

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  małe kawałki styropianu (EPS) oczyszczone i zapakowane w syntetyczną torebkę
  inne tworzywa sztuczne, takie jak paski, puszki, ...
  odpady przemysłowe
  karton
  pianka izolacyjna PUR
  styropian kolorowy
  papier
  chipy do pakowania
bottom of page