top of page

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: CABLURI ELECTRICE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Mai jos sunt prezentate fluxurile admise sau nu pentru acest tip de deşeu.

    numai cabluri electrice si fără ambalaj
    aparate electrocasnice sau electromecanice
    metale
bottom of page