top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ИНЕРТНИ ОТПАДЪЦИ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  армиран и неармиран бетон
  парчета от разрушения (напр. тухли, керемиди, бетон, ...)
  плочки от бетон или теракота
  керамика и порцелан (напр. мивка, тоалетна, камък, ...)
  доломит
  пясък
  земя
  асфалт (катранен или не)
  дърво, хартия, картон, пластмасови материи, метал, стъкло, ...
  отпадъци, съдържащи свързан азбест (напр. покривни покрития, покривни плочи, тръби, ...)
  изолация (напр. минерална вата, стъклена вата, PU, ​​​​PUR, PIR)
  биоразградими материали
  композитни материали (напр. Corian, Acryl, Quaryl, Starylan, Cristalplant)
  плоскости от гипсокартон (напр. Gyproc®, Isolava®, ...)
  циментови плочи
  подпокривни твърди подложки от фиброцимент
  пепел
  гипс
  стъкло
  битумна мушама, керамика и порцелан, железопътен баласт, метална и цветна шлака, шлака от изгаряне, пясък от пресяване
  газобетон
bottom of page