top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: КЛЕТЪЧЕН БЕТОН

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  клетъчен бетон (Ytong®, ...) армиран и неармиран
  остатъци от гипс (напр. мазилка, плоскости от гипсокартон, гипсофазерни плоскости ) < 10%
  инертни отпадъци (напр. керемиди, тухли, бетон, пръст, пясък, доломит, керамика, порцелан) < 20%
  отпадъци, съдържащи свързан азбест (напр. покривни покрития, плочи, тръби и др.)
  отпадъци, съдържащи гипс (напр. гипс, гипсокартонени плоскости, гипсофазерни плоскости) > 10%
  циментови плочи
  подпокривни твърди подложки от фиброцимент
  гипс
bottom of page