top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: ТВЪРДА ПЛАСТМАСА

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  (PVC) - поливинилхлорид (напр. рамки за прозорци, тръби, улуци, щори (без метален щифт), ламперии, вътрешни рамки на отвори без изолация)
  различни пластмаси (рециклируеми), състоящи се, между другото, от HDPE, PP, PC, ABS, PVC и др.
  строителни мрежи
  пластмасови палети
  домакински уреди (електрическо и електронно оборудване)
  други пластмаси
  гуми
  експандиран полистирол (EPS) (напр. фриголит)
  пластмасови филми, EPS (ISOMO), замърсители (дърво, опасни отпадъци, хартия и картон, остатъчни отпадъци и др.).
  опасни отпадъци
bottom of page