top of page

INSTRUCTIEFICHE: ABSORPTIEMATERIAAL

56 SPILL KIT NL

Aanduiding zone spill kit: Deze affiche wordt gebruikt om de locatie aan te geven waar een spill kit beschikbaar is. Het heeft tot doel om mensen bewust te maken van de aanwezigheid van de spill kit en hoe deze te gebruiken bij het opruimen van gemorste vloeistoffen of andere morsincidenten. Deze zone kan ook instructies bevatten over wie te waarschuwen in geval van een grote lekkage of noodgeval.

bottom of page