top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: SILIKON I KLEJ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

    kleje w małych opakowaniach
    silikony w małych opakowaniach
    butle gazowe
    pełne i zużyte aerozole
bottom of page