top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: МЕТАЛ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  черни метали (напр. неръждаема стомана, желязо, чугун, стомана, ...)
  цветни метали (напр. цинк, алуминий, мед, олово, ...)
  електрически кабели
  аерозоли
  електродомакински уреди (електрическо и електронно оборудване)
  батерии
  опасни отпадъци
  газови бутилки
  пожарогасители
  железни стружки
  изолационни панели с метален слой
  маслени филтри
bottom of page