top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: MIESZANE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  beton zbrojony i niezbrojony
  beton komórkowy (np. Ytong ®, ...)
  gruz kamienny (np. cegły, dachówki, beton, ...)
  gips
  płyty gipsowo-kartonowe (np. Gyproc ®, Isolava ®, ...)
  ceramika i porcelana (np. umywalki, toalety, kamień, ...)
  kamień wapienny
  odpady nadające się do spalarni, ale nadające się do recyklingu
  kafelki betonowe lub kafelki gliniane
  piasek
  ziemia
  twarde plastiki
  szkło
  izolacje
  worki do odkurzacza zawierające kurz, beton lub cement
  absorbenty (np. kruszywa, trociny, papier, tektura, ...) zanieczyszczone odpadami niebezpiecznymi
  aerozole
  żarówki wysokociśnieniowe i niskociśnieniowe (np. świetlówki)
  płyny niezamarzające, chłodzące i hamulcowe
  urządzenia AGD
  asfalt (smolisty lub nie)
  prochy
  pokrycia dachowe
  odpady zawierające związany azbest (np. pokrycia dachowe, płytki, rury, ...)
  odpady kauczukowe
  odpady pochodzenia zwierzęcego kategorii 2
  odpady szpitalne
  opony
  niebezpieczne odpady
  blachy faliste (zawierające azbest)
  filtry olejowe i filtry diesla
bottom of page