top of page

INSTRUCTIEFICHE: GIPSKARTON

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Hieronder volgt een opsomming van de toegelaten en niet toegelaten stromen voor dit soort afvalstof.

  gips
  gips; gipsblokken; gipsplaten; gipsvezelplaten (Gyproc®, Isolava®,…) met een maximaal verontreinigingsniveau van 2% (isolatie, hout, behang, metalen).
  krijt, calciet
  mergel (mengsel van klei en kalk)
  gipsblokken (op basis van calciumsulfaat)
  een verontreinigingsgraad van meer dan 2% (isolatie, hout, behang, metalen).
  gipshoudende afvalstoffen
  gewapend beton
  cellenbeton (bv. Ytong®, ...)
  niet-gewapend beton
  vuile gipsblokken (gecombineerd met isolatiemateriaal, hout, behangpapier, ...)
  steenpuin (bv. bakstenen, dakpannen, beton,…)
  vuil plakwerk (gecombineerd met isolatiemateriaal, hout, behangpapier, ...)
  hout
  isolatiematerialen
  vuile gipskartonplaten (gecombineerd met isolatiemateriaal, hout, behangpapier, ...)
  vuile gipsvezelplaten (gecombineerd met isolatiemateriaal, hout, behangpapier, ...)
bottom of page