top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: FOLIE Z OPAKOWAŃ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

  czyste i bez nadruków
  folie budowlane (np. folie termokurczliwe)
  < 10 % przezroczystej folii bąbelkowej z polietylenu niskiej gęstości (LDPE)
  styropian (EPS) (np. frigolit)
  metale żelazne i nieżelazne
  chlorowane odpady z tworzyw sztucznych (np. PVC, ...)
  tektura
  drewno
  niebezpieczne odpady
  papier
  laminowane folie aluminiowe
bottom of page