top of page

ЛИСТ С ИНСТРУКЦИИ: АМБАЛАЖНИ ФОЛИЯ

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

По-долу са изброени
разрешените и
неразрешените потоци
за този вид отпадъци.

  ненапечатана и чисто
  строителни фолиа (напр. свиваеми опаковки)
  < 10% прозрачно фолио от полиетилен с ниска плътност (LDPE).
  експандиран полистирен (EPS) (напр. фриголит)
  черни и цветни метали
  хлорирани пластмасови отпадъци (напр. PVC,...)
  картон
  дърво
  опасни отпадъци
  хартия
  ламинирани алуминиеви фолиа
bottom of page