top of page

KARTA INSTRUKTAŻOWA: OPAKOWANIA PMK (PLASTIK, METAL, KARTON)

01. HOUT - BOIS - WOOD.jpg

Powyżej są podane typy strumieni dozwolonych i niedozwolonych dla danego typu odpadu.

bottom of page